สภากาแฟ SR แต๋เตี๋ยม

สภากาแฟ SR แต๋เตี๋ยม
ที่อยู่: ซอย 1 ถนนศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-242-871