ปิเมนโต ทาปาส บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์Pimento Tapas Bar & Restaurant

ปิเมนโต ทาปาส บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์
ที่อยู่: Central Festival Phuket ถนนวิชิตสงคราม ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต