ล้านลาภร้อยเอ็ด

ล้านลาภร้อยเอ็ด
ที่อยู่: ตลาดทวีสมาน ซอยพะเนียง ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต