ลา ทาเวียนนาLa Taverna

ลา ทาเวียนนา
ที่อยู่: Boat Lagoon Marina ต.เหนือคลอง จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-273-417 / 086-596-9824 / 081-476-4991