ไบค์เกอร์ คอร์เนอร์Biker's Corner

ไบค์เกอร์ คอร์เนอร์
ที่อยู่: 9 หมู่ 4 ต.กะรน จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 087-386-8614