เก้าโอชา

เก้าโอชา
ที่อยู่: 37/18 ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000
เบอร์โทรศัพท์: 081-535-2640 / 083-464-2449