จ่วนเฮี้ยง สาขา 2

จ่วนเฮี้ยง สาขา 2
ที่อยู่: 32/179 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000