ก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ๊ปรางค์

ก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ๊ปรางค์
ที่อยู่: 75/8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000