Gourmet Pizza Restaurant

Gourmet Pizza Restaurant
ที่อยู่: หาดกมลา ต.กมลา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต, หาดกมลา
เบอร์โทรศัพท์: 076-278-016