เจ๊ตุ๋ย ครัวฉวาง

เจ๊ตุ๋ย ครัวฉวาง
ที่อยู่: ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000