Homemade Pizza air port

Homemade Pizza air port
ที่อยู่: ถนนสนามบิน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
เบอร์โทรศัพท์: 086-756-3572 / 089-757-4624