ฝนเย็นตาโฟ

ฝนเย็นตาโฟ
ที่อยู่: ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000