วันจันทร์One Chun Cafe

วันจันทร์
ที่อยู่: 48/1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-355-909