ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
เดลี่ฮัท
เปลี่ยน
2/12 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารจีน
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ