ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
กอบัว ภูเก็ต Korbua Phuket
เปลี่ยน
5/25 ซอยกู้กู ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
อาหารใต้
อาหารไทยทั่วไป
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ