ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ทินี่ คอฟฟี่
เปลี่ยน
สาขาใหญ่ ใกล้ศูนย์ฟอร์ด ถนนเทพกระษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารว่าง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ