Twiggs Bakery and Cafe

Twiggs Bakery and Cafe
ที่อยู่: ซอยสละชีพ 15 ต.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 032-601-188