ครัวชายนา

ครัวชายนา
ที่อยู่: ซอยเจริญสุข ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน