กาแฟเพลินวาน

กาแฟเพลินวาน
ที่อยู่: 4/90-5 เพลินวาน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 032-520-312