ศศิSasi Restaurant

ศศิ
ที่อยู่: ทางไปหมู่บ้านเขาตะเกียบ 83/159 ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 032-512-488 / 086-551-0444 / 081-880-4004