ก๋วยเตี๋ยวปลาเก๋าท่ายาง

ก๋วยเตี๋ยวปลาเก๋าท่ายาง
ที่อยู่: ซอยหัวหิน 74 (ถนนอำนวยสินธ์) ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน