4 คิงส์หาดใหญ่

4 คิงส์หาดใหญ่
ที่อยู่: 222/4 ถนนสละชีพ ต.ประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, 77000
เบอร์โทรศัพท์: 032-604-174