บ้านใกล้วังBaan Klaiwang

บ้านใกล้วัง
ที่อยู่: 11 ซอยหัวหิน 51 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 032-531-260