บ่อฝ้ายชายทะเล

บ่อฝ้ายชายทะเล
ที่อยู่: บ้านพักสวัสดิการทหารอากาศบ่อฝ้าย ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 032-520-917