ขนมจีนบุฟเฟ่ต์Kanom Jeen Buffet

ขนมจีนบุฟเฟ่ต์
ที่อยู่: 16 ถนนเขาตะเกียบ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน