บาร์ไอติมBar I Tim

บาร์ไอติม
ที่อยู่: 12/1 ซอยหัวหิน 51 ถนนดำรงค์ราช ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 032-531-107 / 081-878-7308