ครัวผู้ใหญ่สาซีฟู้ด

ครัวผู้ใหญ่สาซีฟู้ด
ที่อยู่: บ้านปากคลอง ต.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , อ.บางสะพานน้อย
เบอร์โทรศัพท์: 032-699-011 / 089-148-6560