บ้านจอมพล

บ้านจอมพล
ที่อยู่: ติดชลประทานที่ 14 หมู่ 1 ต.วังก์พง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.ปราณบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 081-309-6014 / 086-172-4223