เบส คอฟฟี่Best Coffee

เบส คอฟฟี่
ที่อยู่: ถนนทางเข้าอำเภอบางสะพาน ต.ร่อนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพาน
เบอร์โทรศัพท์: 032-697-252