ครัวเสาวรส

ครัวเสาวรส
ที่อยู่: ถนนเกาะหลัก ต.เกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์