ครัวป่าแฉ่ง

ครัวป่าแฉ่ง
ที่อยู่: ทางไปด่านสิงขร ต.คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์