แคสเปอร์ เบอร์เกอร์Casper Burger

แคสเปอร์ เบอร์เกอร์
ที่อยู่: 4/90-5 เพลินวาน ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน