ไวท์ โลตัสWhite Lotus Restaurant

ไวท์ โลตัส
ที่อยู่: Hilton Hua Hin Resort&Spa ถนนนเรศดำริห์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
เบอร์โทรศัพท์: 032-538-999