กุยบุรีKuiburi Restaurant

กุยบุรี
ที่อยู่: Kuiburi Hotel & Resort ถนนเพชรเกษม ต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์, 77120
เบอร์โทรศัพท์: 032-820-111