อะ เทสต์ ออฟ เอเชียA Taste of Asia

อะ เทสต์ ออฟ เอเชีย
ที่อยู่: 42 ถนนเดชานุชิต ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
เบอร์โทรศัพท์: 032-531-428