บราสเซอรี่ เดอ ปารีสBrasserie de Paris

บราสเซอรี่ เดอ ปารีส
ที่อยู่: 3 บริเวณสะพานปลา ถนนนเรศดำริห์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
เบอร์โทรศัพท์: 032-530-637 / 081-826-6814