บ้านอิสระBaan Issara

บ้านอิสระ
ที่อยู่: 7 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
เบอร์โทรศัพท์: 032-530-574 / 032-511-673