ใบหม่อนเบเกอรี่

ใบหม่อนเบเกอรี่
ที่อยู่: 339/81-3 ถนนบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.บางสะพาน
เบอร์โทรศัพท์: 032-691-890