ลุงจ่าซีฟู้ดLung Ja Seafood

ลุงจ่าซีฟู้ด
ที่อยู่: ตลาดโต้รุ่ง ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน, 77110
เบอร์โทรศัพท์: 089-257-4856