ฮิคกอรี่ สเต็กเฮ้าส์Hickory Steakhouse

ฮิคกอรี่ สเต็กเฮ้าส์
ที่อยู่: ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน