เบอร์เกอร์ แอนด์ เบียร์Burgers & Beer

เบอร์เกอร์ แอนด์ เบียร์
ที่อยู่: Hua Hin Market Village ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน