เจ๊หมวย

เจ๊หมวย
ที่อยู่: ระหว่างซอยหัวหิน 58-60 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน