KFC (เคเอฟซี)

KFC (เคเอฟซี)
ที่อยู่: Hua Hin Market Village ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน