ปิ๊ง หมูย่างเกาหลี

ปิ๊ง หมูย่างเกาหลี
ที่อยู่: ซอยหัวหิน 36 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน