ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
ที่อยู่: ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ถนนหนองหอยทับใต้ ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน