ก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยา
ที่อยู่: ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ถนนหนองหอยทับใต้ ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน