ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว
ที่อยู่: ตลาดน้ำหัวหิน ต.ทับใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน