จานเหลิมJanlerm

จานเหลิม
ที่อยู่: ถนนตะเกียบ-หนองแก ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน
เบอร์โทรศัพท์: 084-942-1354