บ้านขนม

บ้านขนม
ที่อยู่: ถนนสระสรง ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน