เจ๊ไฝ

เจ๊ไฝ
ที่อยู่: รฤกหัวหิน ซอยหัวหิน 51 ถนนแนบเคหาสน์ ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน